Stosowane materiały
       

 

 

Geomembrana - to szczelna bariera (zazwyczaj polietylen o wysokiej gęstości) chroniąca warstwy gruntu leżące poniżej zbiornika. Izolacja może być wykonana z folii PCV, PEHD. Gomembrana jest nieprzesiąkliwa, wysoce odporna na przebicia, odporna na czynniki chemiczne (kwasy i zasady oraz związki ropopochodne). Geomembrana posiada dużą giętkość i bardzo dobrą zgrzewalność. Geomembrany są nie szkodliwe dla środowiska, mogą mieć kontakt z wodą pitną. W celu geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym stosujemy geowłókniny ochronne. 

 

 Geowłóknina - ma zastosowanie jako wzmocnienie i separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Z geowłókniny wykonuje się warstwy rozdzielające miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Służą do osłony systemów view more drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Osłaniają uszczelnienia z geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym. 

 

 Geosiatka - stosowana jest jako wzmocnienie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych, wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych. W związku z tym, że geosiatka spełniają funkcję wzmocnienia gruntu poprzez "zazębianie" oczek ze współpracującym kruszywem istotny jest zarówno dobór parametrów geosiatki jak i odpowiednie dobranie frakcji kruszywa, z którym siatka ma tworzyć układ mechaniczny. Geosiatki nie spełniają funkcji separacyjnych ani filtracyjnych, stąd w koniecznych przypadkach należy stosować także geowłókninę.  

  Geokrata - dzięki trwałości, lekkości i dobrym właściwościom mechanicznym trzykrotnie obniża koszty wzmacniania i utwardzania powierzchni gruntu.Idea stosowania geokraty to zachowuje krajobrazu w możliwie niezmienionym, naturalnym stanie, dzięki zamknięciu zasypowych materiałów konstrukcyjnych wewnątrz lekkiego i elastycznego geosyntetyku.Głowne zastosownaie geokraty to stabilizacja i wzmacniania gruntów.

 

 

Kontakt

 Fol-Bud

 NIP 548-202-46-38

43-445 Dzięgielów

ul. Cieszyńska 78

 

604 088 639

 660 719 182 

 033 852 90 32

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.uszczelnianiefolia.pl